Travian yönetimi
artık yeter bakım çalışmalarına
düzelttik dediniz gene açılmıyor oyun