PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : The OTTOMANSTHE OTTOMANS
15-03-2017, 10:23
THE OTTOMANS
TURKISH FINAL TEAMDeğerli Travian müdavimleri;
2017 Travian final eleme serverlerinde başlayarak, organizasyon olarak sadece final serverlerinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni temsilen ve adına kurulacak
World of Wonder in son taşını koyan isimsiz işçiler olmak için;

THE OTTAMANS Organizasyonunu kurmaya karar verdik.TÜRK örf ve ananelerinden ödün vermeden
Platformun uluslar arası bir oyun alanı olduğunu unutmadan
Adab-ı muhaşeret kurallarına bağlı ve etik değerlere saygılı
Demokratik, çoğulcu katılımlı yönetim anlayışı ile
Yönetim kadrolarında bilgi birikimi ve zaman müsaitliği ile görev alan
Kişilerin değil KURAL ve KAİDELERİN Söz sahibi olduğu
Tüm yaratılmışları yaratandan dolayı seven
Küçüklerini sevmekten, büyüklerini saymaktan imtina etmeyen
Başarı veya Galibiyet adına, Kişi veya kişilere yada organizasyonlara öden vermeden
Kişisel başarıya değil, genelin (Ailenin) başarısı için çalışan
Tüm organizasyon fertlerine eşit mesafede
Zaman içerisinde organizasyonda aristokratların oluşmasına müsaade etmeden her daim LİYAKAT ını değerlendiren
Sonuçları NİYET / EYLEM / PERFORMANS Kriterleri ile birlikte değerlendiren
Oyun arkadaşlığını her daim reel dostluklara taşımaya özen gösteren çaba sarf eden
Sevinçlerini paylaşarak çoğaltan, Üzüntülerini paylaşarak azaltan
Empati kurmadan yorum yapmayan
Söylem ile değil kendisini eylem ile ifade eden
Karar alınması aşamasında tüm hür demokratik hakları çerçevesinde fikirlerini beyan edebilen, Verilmiş kararların uygulaması aşamasında yorum katmadan gerçekleştiren.


Her bir travian gönüllüsü THE OTTAMANS Organizasyonuna katılabilir.

THE OTTOMANS
15-03-2017, 15:10
Değerli forum müdavimi, Travian gönüllüleri.

Yukarıda belirtilen temel kavramlar ışığında yeni bir yapılanma için yola çıkıldı. Her hür birey kendi özgür iradesi ile bu yeni organizasyonda performans sergiler veya sergilemez.
Ancak sizlerden özellik ile ricamız bu yeni ve zor yolda, benimsemiyorsanız bildiğiniz yapı ve yolda ilerleyin, Her türlü yapıcı eleştiri ve fikirlerinize değer verilecektir.
Bu Eleştirileriniz hiç bir zaman saygı çerçevesinden çıkmamalı ki bu yolda çalışanlar tarafından değerlendirilsin.
Söylemlerinizde ve fikirlerinizde saygı kuralları çerçevesinde ötekileştirmeden fikir beyan edin. Bunun dışındaki tüm söylemler yok sayılacaktır.

THE OTTOMANS
16-03-2017, 01:34
Değerli Travian gönüllüleri;

2016 Final serverinde edindiğimiz tecrübeler ışığında, Ülkemizi uluslar arası bir platform olana final serverinde, tam kapsamlı kurumsal bir organizasyon ile temsil etmek, geçmiş tüm bireysel bakış açılarından sıyrılmış planlanmış hedefler için, yukarıda belirtiğimiz ilkeler çerçevesinde tamamen şeffaf, tüm kural ve kaideleri katılımcılara açık, kurumsal bir hiyalarşik yönetim yapısıyla, performans sergilemek adına hiç bir gruba veya organizasyona mal edilmeyecek, geniş katılımlı bir organizasyon kurmak amacıyla, forum yöneticilerimizin izni ve desteği ile THE OTTOMANS Organizasyonunu kurma faaliyetlerini başlattık. Bu Organizasyon; katkı sağlamak isteyen tüm travian müdavimlerinindir.
Gerek Performans sergileyeceğimiz oyun dünyasında, gerekse forum içerisinde hiç bir şart ve koşulda kurumsallıktan ödün verilmeyecektir. Tanımlanmış kurallar çerçevesinde saygı ve sevgi içerisinde performans sergilenecektir.
Bu Kurumsal yapılanma için pozitif performans sergilemeyi düşünmeyen tüm müdavimler , lütfen konuya müdahil olmasınlar.
THE OTTOMANS forum kullanıcılığı organizasyonun seçilmiş genel başkanı tarafından icra süresince kullanılacaktır. Bu süreç forum yönetimi kontrolü altında olacaktır. Kurumsallığın tamamlanması ile ilerleyen aşamalarda reportörlük içinde bir kullanıcı tanımı yapılıp, tüm paylaşımlar ilgili yönetici hesap üzerinden gerçekleştirilecektir.
Her hangi bir olumsuz gelişmede veya kural ihlalinde, forum yönetimi tarafından sağlanmış bu değerli özellikler ve destek iptal edilip sonlandırılacaktır. Bu sebep ile üzerimize aldığımız bu ciddi iş yükü ve sorumluluklarımızda bizlere köstek değil destek olmanızı rica ediyoruz.
Tüm forum kullanıcıları nezdinde başta ARTES adminimiz olmak kaydı ile tüm forum yönetimine, gösterdikleri destek ve sağladıkları imkanlar için TEŞEKKÜRLER.* THE OTTAMANS Organizasyonuna ait paylaşılacak kural yöntem ve kaidelere dair bildirimlerimiz de gözden kaçırdığımız veya fayda sağlayacağına inandığınız fikirlerinizi lütfen paylaşın

THE OTTOMANS
16-03-2017, 01:39
THE OTTOMANS Organizasyonu Birlik Kuralları.AŞAĞIDA TANIMLANMIŞ KURALLAR THE OTTOMANS ORGANİZASYONU GENEL YÖNETİMİ GÜVENCESİNDE OLUP TÜM ÜYELERİ BAĞLAR BU KURALLARIN İHLALİ ORGANİZASYONDAN İHRAÇ VE İLGİLİ HESABIN
SIFIRLANMASIYLA CEZALANDIRILIR.


1-Birlik içinde Yöneticisinden Üyesine kadar her kim olursa olsun, karşısındaki İNSANA saygısızlık yapan, küfreden, hakaret eden kişi, temsilcisi olsa dahi ilgili hesap ve şahsi hesabı.
2-Birlik içinde, Din, Dil, Irk Ayrımı yapan, belli bir topluluğu arkasına alarak huzursuzluk çıkaran, birlikteki kişileri rencide ve tahrik edici söylemlerde bulunan kişiler .

3-Haritada müttefik görünen herhangi bir oyuncuya saldıran kişi, sebep ne olursa olsun birlikten uzaklaştırılır. Bu madde aynı zamanda Madde 9 ile de korumaya alınmıştır. Eğer Müttefik oyuncu size saldırmış ya da size ait köyü almış ise birlik Diplomatına ulaşmanız yeterlidir.

4-Her ne sebeple olursa olsun Birlik Yönetiminin onayını almadan, Birlikten Ayrılmak, köylerinizin yağmalanma nedenidir. Kısa süreli Operasyonlar düzenleseniz bile Birlik yönetimine haber verilecek ve onayı alınacaktır. Özel operasyonlar için özel bir birlik oluşturulacak ve tüm operasyon yapacaklar o birlikte toplanacaktır.

5-Mazeretsiz uzun süre online olmayanlar(Kırmızı/Sarı Işığı Yananlar), online olamayacağını bildirmeyenler, yerine TEMSİLCİ bırakmayanlar, Birlik oyuncuları dışında başka bir oyuncuya temsilcilik verenler.

6-Sizlerden saldırı ya da savunma bilgisi istendiğinde bu isteği yerine getirmeyenler, gönderilen mesajı uzun müddet okumayanlar, okuduğu halde cevap vermeyenler.

7-Hammadde talebinde bulunan arkadaşlarımız ilgili yöneticimize ulaşacak, neden hammadde istediğini gerekçesi ile birlikte bildirdikten sonra, eğer talep uygun görülür ise bu talebi Birlik forumunda yayımlayarak, tüm birlik oyuncularına mesaj/forum aracılığı ile bildirecek ve her bir oyuncu ilgili kişiye en az yönetici tarafından ilan edilmiş miktarda hammadde desteğinde bulunacaktır.

8-Savaşlarımız bundan sonra birlik oyuncularının tam katılımıyla olacaktır. Bölgesel/Kişisel saldırılar mümkün olduğunca yapılmayacaktır. Yönetim her bir oyuncudan saldırı köy bilgilerini isteyecek ve sırası ile dünya haritası üzerindeki tüm bölgelere operasyonlar düzenlenecektir. Operasyonlara belli bir Grup katılıyor ise hedef paylaşımları saldıran oyuncular arasında yapılacaktır. Ayrıca Birlik Yönetimindeki İlgili Kişiler Oyuncuların Ordu Kontrolünü Yapmak amacı ile en fazla 1 gün süre ile temsilcilik talep ettiğinde, temsilcilik Talep edilen Oyuncu temsilcilik vermek zorundadır.

9-Başkan ve Başkan Yardımcılarının bilgisi dâhilinde olmadan herhangi bir dolu köye saldıranlar, dolu ya da boş köy alanlar disiplinsiz davranışından dolayı sorgusuz sualsiz uzaklaştırılır. / YAĞMA AMAÇLI SALDIRILARI KAPSAMAZ!

10-Köy/Vaha paylaşımı sırasında, yapılan paylaşıma Uymayan Kişi, Köy/Vahayı iade edecek, Mağdur arkadaşımızla anlaştığı takdirde ise bir sonraki paylaşımda kendine düşen köyler içinden, aldığı her 1 köy için karşı tarafa 2 köy verecektir.
Vahalarda merkez köylerin gördüğü tahıl vahaları merkez köylerindir


11-Hiç kimse birliklerimizden ustun değildir aranızda çözülmeyen problemleri genel kurucu başkanların talimatıyla çözülecektir

THE OTTOMANS
16-03-2017, 01:50
THE OTTOMANS ORGANİZASYONU YÖNETİM KURULU KURAL VE ÇALIŞMA ESASLARI


Her THE OTTOMANS Organizasyon birliği yönetim kurulunda BAŞKAN lık makamınca temsil edilir
Her Başkanımızın 1 oy hakkı bulunmaktadır.
Yönetim kurulu toplantıları mutat olarak biten haftanın son iki gününden birinde gerçekleştirilir.
Sonraki toplantı gün ve zamanı bir önceki toplantıda netleştirilir.
Her Başkanımız özel durumları gereği 2 defa yetkilendirdiği yönetici hesabı yönetim kuruluna birliğini temsilen gönderebilir.
3 Kez Yönetim kurulu toplantısına iştirak edemeyen Başkanımız görevi uygun hesaba devredecektir.
Haftalık mutat toplantı süresi 90 Dakika ile sınırlandırılmıştır. Görevli arkadaşlarımız süre sonunda toplantıdan ayrılabilirler.
Haftalık toplantı gündemi katılımcılara 1 gün öncesinde Genel Sekreterlik makamınca bildirilecektir.
Gündem dışı hiçbir konu toplantıda görüşülemez.
Gündeme dahil olması istenen konu tüm detaylarıyla, Genel Sekreterliğe aktarılacaktır, Genel Sekreterlik uygun gördüğü konuları gündeme alacak ve bilgilendirecektir.
Yönetim Kurulunda Genel Tüm Konular ( SAVAŞ- ATEŞKES- YENİ BİRLİK KABULÜ) OY BİRLİĞİ ESASIYLA OYLANACAKTIR.
Yönetim Kurulunda Münferit adledilecek konular (İhraç-Bölgesel anlaşma/ Savaş) OY ÇOKLUĞU ESASIYLA OYLANACAKTIR.
Yönetim Kurulunda Başkanların Oy Kullanma Hakları Tekil Birlik sayısı esasına göre KIDEM sırasıyla gerçekleşecektir.
Oy Kullanımı 1-3-5 tekil üyeliklerde kullanılacağından, onaylanmış ve THE OTTOMANS organizasyonuna katılmış 2-4-6 gibi çift sayılı birlikler tekil birliğin gelişine kadar Yönetim kurulu toplantılarına gözlemci statüsünde iştirak edip çalışacak sadece oy hakları pasif olacaktır.
Genel yönetimde görev alan üyelerin oy hakkı bulunmamaktadır.
THE OTTOMANS Organizasyonu birlikleri elçilik seviyeleri 60 üye olup reel olarak 59 Üyeden fazla barındıramazlar 60. Üyelik sürekli DENETMEN lik makamı adına açık pozisyonda tutulacaktır.
THE OTTOMANS Organizasyonu birliği olmak Yeter üye sayısı 40 Olup üyeliğe kabul edilen birlik diğer üye birliklerden gönderilecek misafir hesaplar ile 55 sayısına çıkarılacaktır, misafir hesaplar üye alımları ile birlikte asli birliklerine dönecektir.
Koordinatörlük makamına tanımlanmış Genel Yönetim Üyesi Genel Sekreterliği de yürütür.
Toplantı Platformu WATSAP uygulamasıdır.

THE OTTOMANS
16-03-2017, 01:56
Örnek, THE OTTOMANS Organizasyonu toplantı bildirimi.


THE OTTOMANS Organizasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı

KONU:Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer : Watsap Uygulaması Başkanlar Grubu
Tarih :00/00/0000
Saat :22:00
Değerli Başkanlarım;
00/00/0000 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Aşağıdaki Gündem Maddeleri Görüşülecektir.
Tarafınızdan gündeme alınarak karara bağlanması istediğiniz bir ACİL konu var ise toplantı saatinden 30 dakika önce toplantı platformunda bildiriniz Üst yönetimce uygun görülmesi durumunda gündeme dahil edilerek karara bağlanacaktır.
Toplantımız Tüzüğümüz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:


Açılış
Koordinasyon sonrası birliklerin genel yapılanması.
Organizasyon birlikleri iç yönetim kadrosunun üst yönetime tebliği.
Ortak hedef tespiti için çalışma koşullarının belirlenmesi.
Elçilik Seviyeleri.
Birliklerin Kapasitesi ile alakalı başkanların düşünceleri.
Yeni Toplantı gün/saat ve Gündeminin belirlenmesi.
Temenniler.
Toplantı tutanaklarının hazırlanması ve onayı.
Kapanış.

Özdemir
16-03-2017, 18:17
Özet geçer misin ?

wanlı
16-03-2017, 18:23
Örnek, THE OTTOMANS Organizasyonu toplantı bildirimi.


THE OTTOMANS Organizasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı

KONU:Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer : Watsap Uygulaması Başkanlar Grubu
Tarih :00/00/0000
Saat :22:00
Değerli Başkanlarım;
00/00/0000 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Aşağıdaki Gündem Maddeleri Görüşülecektir.
Tarafınızdan gündeme alınarak karara bağlanması istediğiniz bir ACİL konu var ise toplantı saatinden 30 dakika önce toplantı platformunda bildiriniz Üst yönetimce uygun görülmesi durumunda gündeme dahil edilerek karara bağlanacaktır.
Toplantımız Tüzüğümüz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:


Açılış
Koordinasyon sonrası birliklerin genel yapılanması.
Organizasyon birlikleri iç yönetim kadrosunun üst yönetime tebliği.
Ortak hedef tespiti için çalışma koşullarının belirlenmesi.
Elçilik Seviyeleri.
Birliklerin Kapasitesi ile alakalı başkanların düşünceleri.
Yeni Toplantı gün/saat ve Gündeminin belirlenmesi.
Temenniler.
Toplantı tutanaklarının hazırlanması ve onayı.
Kapanış.


ilginc.....

gecebekçisi
16-03-2017, 18:45
Cihat zerger hesabına benziyor ama hadi hayırlısı :))

wanlı
16-03-2017, 18:56
Cihat zerger hesabına benziyor ama hadi hayırlısı :))

Cok yasa valla aynisini bende yazacaktim :)tam emin degildim.

Maskeli SÜVARİ
16-03-2017, 19:00
Uygulanamayacak kurallar dizisi ne benziyor.
Hocam bunu gerçek hayatta nasıl kullanacağız :):)

Avare1
16-03-2017, 19:12
Anayasa yazmisin mubarek :D

Yilmayan
16-03-2017, 19:41
Askerler önce orduları Orta Avrupa'ya sonra Batı Avrupa'ya gönderelim. Mekanize birlikler ise İtalya üzerine yürüsün. Doğu Avrupa'yı 5. Süvari Tugayı ile 11. Süvari Kolordusu halleder.

Bu daha güzel plan sanırım.

Haci Vosvos
16-03-2017, 22:08
Hayaller ve gerçekler... 2. Hafta olucak belli taktik maktik yok bam bam bam

BayX
17-03-2017, 00:08
oku oku bitmedi arkadaş :) neyse oyum sana !

Razor&Dante
17-03-2017, 01:16
Özet geçer misin ?

Özeti ;

Bi iş yapamayacağız ama egolarım var bi iki tane de peşimden gelen arkadaş , onlarla hayal dünyasında yaşayacağız :D Ben yokum ya oralarda rahat rahat takılacaklar :DCihat zerger hesabına benziyor ama hadi hayırlısı


Cok yasa valla aynisini bende yazacaktim tam emin degildim.

Öyle değil mi sanıyorsunuz :D Son aldığım duyuma göre sıralı attırma olayını da kendileri oyuna entegre ettirmiş , herşeyi ona borçluyuz biz :D Köy yumurtası muhabbeti dönmüştü demi bizim grupta ?

THE OTTOMANS
17-03-2017, 05:45
17211
Genel Yönetim Yapısı

TatarKralı
17-03-2017, 06:10
Nice joke bro :islik::yagitgit:

THE OTTOMANS
17-03-2017, 06:30
17212
Yönetim kurulu şeması

THE OTTOMANS
17-03-2017, 06:47
THE OTTOMANS Organizasyonu kurumsal iletişimResmi iletişim platformu : Watsap uygulaması.

İLETİŞİM KANALLARI:

* Genel Yönetim:
Genel yönetim üyelerinin bulunduğu kapalı grup
* Yönetim Kurulu:
Genel yönetim üyeleri,organizasyon birlik başkanları ve misafir akil adamlardan oluşan kapalı grup
* Genel Saldırı Komutanlığı:
Genel saldırı komutanı ve birlik saldırı komutanlarından oluşan kapalı grup
* Genel Savunma Komutanlığı:
Genel savunma komutanı ve birlik savunma komutanlarından oluşan kapalı grup
* Koordinasyon ve İletişim Merkezi:
Genel Koordinatör,Diplomat,Raportör ve birlik ulaklarından oluşan kapalı grup
* Başkanlar Meclisi:
Birlik başkanlarından oluşan kapalı grup

espanyol
17-03-2017, 06:52
THE OTTOMANS Organizasyonu kurumsal iletişimResmi iletişim platformu : Watsap uygulaması.

İLETİŞİM KANALLARI:

* Genel Yönetim:
Genel yönetim üyelerinin bulunduğu kapalı grup
* Yönetim Kurulu:
Genel yönetim üyeleri,organizasyon birlik başkanları ve misafir akil adamlardan oluşan kapalı grup
* Genel Saldırı Komutanlığı:
Genel saldırı komutanı ve birlik saldırı komutanlarından oluşan kapalı grup
* Genel Savunma Komutanlığı:
Genel savunma komutanı ve birlik savunma komutanlarından oluşan kapalı grup
* Koordinasyon ve İletişim Merkezi:
Genel Koordinatör,Diplomat,Raportör ve birlik ulaklarından oluşan kapalı grup
* Başkanlar Meclisi:
Birlik başkanlarından oluşan kapalı grup


Adam üşenmemiş yapmış. bence yapılanma utopik olsada 10 numara olmuş. Mason teşkilatından sonra gördüğüm en ayrıntılı örgütlenme biçimi:zuhaha:

THE OTTOMANS
17-03-2017, 06:55
Uygulanamayacak kurallar dizisi ne benziyor.
Hocam bunu gerçek hayatta nasıl kullanacağız :):)

Merhaba;
Reel yaşantımızda her birimiz ,iş hayatı, öğrenim hayatı hatta sosyal hayatımızda yazılmış veya yazılmamış kurallar silsilesi içerisinde bir kurumsallık sergileriz. Kafanızda oluşan istifamı genel değil de net ifade ederseniz üzerine istişare ederek ideali bulabiliriz.
Şayet , çekinceniz bireylerin bu kurumsal yapıda tembellik, alışkanlık vesair sebepler ile başarılı olamayacağı ise, zaten çaba sarf, eden emek veren ve başarabilenlerden oluşmayacak mı organizasyon.

Özdemir
17-03-2017, 08:24
Ottoman yazdiklarin sakaysa komik degilse daha komik

Maskeli SÜVARİ
17-03-2017, 08:41
Merhaba;
Reel yaşantımızda her birimiz ,iş hayatı, öğrenim hayatı hatta sosyal hayatımızda yazılmış veya yazılmamış kurallar silsilesi içerisinde bir kurumsallık sergileriz. Kafanızda oluşan istifamı genel değil de net ifade ederseniz üzerine istişare ederek ideali bulabiliriz.
Şayet , çekinceniz bireylerin bu kurumsal yapıda tembellik, alışkanlık vesair sebepler ile başarılı olamayacağı ise, zaten çaba sarf, eden emek veren ve başarabilenlerden oluşmayacak mı organizasyon.

Sadece şunu diyorum.Bir oyun için bu kadar ciddiyet fazla .Herkes bunu bildiği icin bu kurallar uygulanamayacak.Başarı kurallar dizisinden cok herkesin gösterdiği özveri,alçakgönüllülük,hoşgörü ve samimiyet anlayışı ile gelecektir.
Çünkü unutmayın Travian Finals ne kadar büyük bir arena olursa olsun neticeye baktığımızda bu bir oyun

wanlı
17-03-2017, 08:49
17211
Genel Yönetim Yapısı

kimsede demiyo git uyu sabahın 5'i arkadaş.

ya emeklidir yada devlet memuru yoksa bu kadar zaman nerdeee...

the Wise
17-03-2017, 08:55
Sayende her sabah gülücez galiba :)

THE OTTOMANS
17-03-2017, 09:05
Sadece şunu diyorum.Bir oyun için bu kadar ciddiyet fazla .Herkes bunu bildiği icin bu kurallar uygulanamayacak.Başarı kurallar dizisinden cok herkesin gösterdiği özveri,alçakgönüllülük,hoşgörü ve samimiyet anlayışı ile gelecektir.
Çünkü unutmayın Travian Finals ne kadar büyük bir arena olursa olsun neticeye baktığımızda bu bir oyun

Önceki bildirimlerimizde "platformun oyun olduğunu unutmayan" bir perspektifte ve felsefede olunması gerekliliğini beyan ettik. Futbol, Basketbol gibi takım olarak performans sergilen sportif aranelarda olduğu gibi başarılı olmanın alt yapı sağlamlığı, kurumsallık, bireylerin (Yıldız sporcu) özel performanslarından ziyade TAKIM olabilmiş yapıların başarılarının kalıcı olduğuna şahidiz.Bir bireyin veya tüm takım içerisinde sayılı bireyin ekstra performans sergileyerek kalıcı ve sistematik bir başarı sağlanmadığı realite. Hiç birimiz hem takımın malzemecisi, hem yıldız oyuncusu, hem kulüp yöneticisi, hemde taraftarı olamayız. Her bir bireyin bilgi birikimi ve yetenekleri kapsamında bir görev sorumluluğu üstlenerek bütüne katkı sağladığı, Kural ve kaidelerin açık, sabit olduğu bir organizasyon amaçlanan.
" herkesin gösterdiği özveri,alçakgönüllülük,hoşgörü ve samimiyet anlayışı ile gelecektir."
Sonuna kadar katılmakla birlikte tüm bu eylemselliğin sistematik kurallar, ile sergilenmesi çok daha fazla katkı sağlanmasının yanı sıra verilen emeklerden imtina edilmemesinide sağlayacaktır. Kanaatimiz bu yönde.

lorizon
17-03-2017, 10:07
savci veya mit olsam bu olusumu incelemeye alirdim:)

wanlı
17-03-2017, 10:11
Önceki bildirimlerimizde "platformun oyun olduğunu unutmayan" bir perspektifte ve felsefede olunması gerekliliğini beyan ettik. Futbol, Basketbol gibi takım olarak performans sergilen sportif aranelarda olduğu gibi başarılı olmanın alt yapı sağlamlığı, kurumsallık, bireylerin (Yıldız sporcu) özel performanslarından ziyade TAKIM olabilmiş yapıların başarılarının kalıcı olduğuna şahidiz.Bir bireyin veya tüm takım içerisinde sayılı bireyin ekstra performans sergileyerek kalıcı ve sistematik bir başarı sağlanmadığı realite. Hiç birimiz hem takımın malzemecisi, hem yıldız oyuncusu, hem kulüp yöneticisi, hemde taraftarı olamayız. Her bir bireyin bilgi birikimi ve yetenekleri kapsamında bir görev sorumluluğu üstlenerek bütüne katkı sağladığı, Kural ve kaidelerin açık, sabit olduğu bir organizasyon amaçlanan.
" herkesin gösterdiği özveri,alçakgönüllülük,hoşgörü ve samimiyet anlayışı ile gelecektir."
Sonuna kadar katılmakla birlikte tüm bu eylemselliğin sistematik kurallar, ile sergilenmesi çok daha fazla katkı sağlanmasının yanı sıra verilen emeklerden imtina edilmemesinide sağlayacaktır. Kanaatimiz bu yönde.

peki sizi kim başkan yaptı doğuştan bir özelliğiniz mi?

Haci Vosvos
17-03-2017, 10:40
Ben foruma geldim geleli böyle troll görmedim. Emek veren troll. Oyun sana başkanım. Bizim başkanımız çok yaşa. Başkanım bu arada nacizane isminizi bahşeder misiniz ? Malum büyük ve meşakkatli bir yolculuk yapacağız sizinle. Elbette sizi tanımak bizimde Hakkı'mız olmalı.

Maskeli SÜVARİ
17-03-2017, 10:48
Ben foruma geldim geleli böyle troll görmedim. Emek veren troll. Oyun sana başkanım. Bizim başkanımız çok yaşa. Başkanım bu arada nacizane isminizi bahşeder misiniz ? Malum büyük ve meşakkatli bir yolculuk yapacağız sizinle. Elbette sizi tanımak bizimde Hakkı'mız olmalı.

DEHAM Cihat Zerger

ZaRBo
17-03-2017, 10:58
Bla bla bla.... Geçmişi ile barışamayanlar... Bitti gitti.. Osmanı bı ailedir bi milleti temsil edemez tıpkı sizin gibi travian türk oyuncularını edemeyeceği gibi. Sevmediğim cof a gider koşulsuz denileni yaparım savunmamı basar altın alırım ama hep aynı ağızla gevezelik yapıp güzel cümle kuranın mabadına takılmam. Çunku bu cumlelerı kuranın oyununuda ıyı bılırız. Cof aslanlar gıbı oynuyor en azından

_köle_
17-03-2017, 11:24
THE OTTOMANS Organizasyonu kurumsal iletişimResmi iletişim platformu : Watsap uygulaması.

İLETİŞİM KANALLARI:

* Genel Yönetim:
Genel yönetim üyelerinin bulunduğu kapalı grup
* Yönetim Kurulu:
Genel yönetim üyeleri,organizasyon birlik başkanları ve misafir akil adamlardan oluşan kapalı grup
* Genel Saldırı Komutanlığı:
Genel saldırı komutanı ve birlik saldırı komutanlarından oluşan kapalı grup
* Genel Savunma Komutanlığı:
Genel savunma komutanı ve birlik savunma komutanlarından oluşan kapalı grup
* Koordinasyon ve İletişim Merkezi:
Genel Koordinatör,Diplomat,Raportör ve birlik ulaklarından oluşan kapalı grup
* Başkanlar Meclisi:
Birlik başkanlarından oluşan kapalı grup

Haci dayi tüm gruplariniz kapali bnide bir gruba alin cok deli fikirlerim var paylaşmak isterim :yagitgit::yagitgit:

fckurt
17-03-2017, 11:28
bir şaka için bu kadar uğraş ne diye :D

THE OTTOMANS
17-03-2017, 11:44
Merhaba;

Değerli forum müdavimleri, THE OTTOMANS , olarak yeni kurumsal,paylaşımcı, işlevsel,demokratik bir organizasyon yapısı oluşturmak amacı ile bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ışığında bir çalışma başlattık ve yürütüyoruz.

* Beğenmek/ benimsemek zorunda değilsiniz
* Katılmak zorunda değilsiniz
* Yorum yapmak mecburiyetiniz yok
* Yapılan hoşunuza gider dahil olursunuz gitmez yok sayarsınız

Kişinin temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde, Bilgi birikimimiz, yeteneklerimiz, kültürümüz dahilinde bir ferdi olduğumuz TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni bir oyun platformunda, kendi yöntemlerimiz ile temsil edeceğiz.En doğal ve Demokratik hakkımız ile.

THE OTTOMANS Organizasyonu, bu amaç için performans sergileyen hiç bir oluşum, birlik, organizasyon ile taraf değildir, olmayacakta. Ön yargısız salt tecrübelerimiz ışığında bu yolda emek harcayan performans veren tüm katılımcılar ile de nihai amacımız için her türlü ortak çabayı sarf edeceğiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni temsil etmek isteyen her bir travian gönüllüsü, özgür iradesi ile kendi felsefe ve bilgi birikime uyan, kendi kültürel alt yapısına uygun yapıda performans sergilesin, keza şahsına uygun bir organizasyon yok ise bireysel olarak performansını sergilesin, Final serveri hiç bir oyuncu yada yapının tekelinde değil.

Bizleri algılamaya çalışıp, algılayabilen, destek sağlayan, geliştirmek için istişarede bulunan tüm katılımcılara şimdiden TEŞEKKÜRLER. Algılamadan, Algılayamadan, Sadece laf olsun torba dolsun veya kişisel, içsel negatif duygularını paylaşmak zorunda hisseden, bir türlü egolarını yönetemeyen hiç bir forum takipçisi ve üyesi muhatabımız olmayacak, muhatap kabul edilmeyecektir.

Artizz
17-03-2017, 11:51
Biri şu arkadaşa çok konuşunca haklı olunmayacağını anlatsın...Hatta boşa çene yoruyo burda eminimki yazıları da kimse okumamıştır:DBu kadar zırvalıkla kim uğraşcak zaten...Sen de bu kadar uğraşma bilgisayarı kapatınca oyun gidiyo zaten:)

_köle_
17-03-2017, 11:51
Merhaba;

Değerli forum müdavimleri, THE OTTOMANS , olarak yeni kurumsal,paylaşımcı, işlevsel,demokratik bir organizasyon yapısı oluşturmak amacı ile bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ışığında bir çalışma başlattık ve yürütüyoruz.

* Beğenmek/ benimsemek zorunda değilsiniz
* Katılmak zorunda değilsiniz
* Yorum yapmak mecburiyetiniz yok
* Yapılan hoşunuza gider dahil olursunuz gitmez yok sayarsınız

Kişinin temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde, Bilgi birikimimiz, yeteneklerimiz, kültürümüz dahilinde bir ferdi olduğumuz TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni bir oyun platformunda, kendi yöntemlerimiz ile temsil edeceğiz.En doğal ve Demokratik hakkımız ile.

THE OTTOMANS Organizasyonu, bu amaç için performans sergileyen hiç bir oluşum, birlik, organizasyon ile taraf değildir, olmayacakta. Ön yargısız salt tecrübelerimiz ışığında bu yolda emek harcayan performans veren tüm katılımcılar ile de nihai amacımız için her türlü ortak çabayı sarf edeceğiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni temsil etmek isteyen her bir travian gönüllüsü, özgür iradesi ile kendi felsefe ve bilgi birikime uyan, kendi kültürel alt yapısına uygun yapıda performans sergilesin, keza şahsına uygun bir organizasyon yok ise bireysel olarak performansını sergilesin, Final serveri hiç bir oyuncu yada yapının tekelinde değil.

Bizleri algılamaya çalışıp, algılayabilen, destek sağlayan, geliştirmek için istişarede bulunan tüm katılımcılara şimdiden TEŞEKKÜRLER. Algılamadan, Algılayamadan, Sadece laf olsun torba dolsun veya kişisel, içsel negatif duygularını paylaşmak zorunda hisseden, bir türlü egolarını yönetemeyen hiç bir forum takipçisi ve üyesi muhatabımız olmayacak, muhatap kabul edilmeyecektir.

Hacı dayi beni de alin bu kutsal birliginize bilgi birikiminiz ve engin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum

Haci Vosvos
17-03-2017, 13:07
Hacı dayi beni de alin bu kutsal birliginize bilgi birikiminiz ve engin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum
dur gitme ben daha iyisini yapıcam. Benim oluşumda sekreterde etek giyme zorunluluğu var. Gerisini hazırlayıp yazıcam hemen karar verme.

Nicholai Hel
17-03-2017, 13:27
Biri şu arkadaşa çok konuşunca haklı olunmayacağını anlatsın...Hatta boşa çene yoruyo burda eminimki yazıları da kimse okumamıştır:DBu kadar zırvalıkla kim uğraşcak zaten...Sen de bu kadar uğraşma bilgisayarı kapatınca oyun gidiyo zaten:) güçlü bir final birlikteliği için THE OTTOMANS'a EVET misin kardeşim ?

Artizz
17-03-2017, 13:36
güçlü bir final birlikteliği için THE OTTOMANS'a EVET misin kardeşim ?
Nicholai Hel kardeşim çağrını aldım
güçlü bir final birlikteliği için ben de THE OTTAMANS'a EVET diyorum.Wanlı sen de var mısın kardeşim?

_köle_
17-03-2017, 14:08
dur gitme ben daha iyisini yapıcam. Benim oluşumda sekreterde etek giyme zorunluluğu var. Gerisini hazırlayıp yazıcam hemen karar verme.

hacı dayının yazılarını okuyunca hipnotize oluyorum :oneydigiz:

Maskeli SÜVARİ
17-03-2017, 18:17
güçlü bir final birlikteliği için THE OTTOMANS'a EVET misin kardeşim ?

bugünlerde hiçbirşeye evet diyemiyoruz tutup kolumuzdan götürecekler diye :):)

kaka17
17-03-2017, 18:52
Hacı Cihat "mal beyanı" yapmış ya la :islik:

restart
18-03-2017, 00:25
:islik: Kim oldugunu sormaya ne gerek var. Bu yazım tarzı bu forumda 1 kişi de var sadece :zuhaha:

Nozzle(-_+)
20-03-2017, 05:16
Adama sorarlar neden yeni hesaptan yapiyorsun bu isleri?? Soranida gormedim geride pek :D

seraphhh
20-03-2017, 07:51
Final için Evet. :)

Razor&Dante
20-03-2017, 09:31
Adama sorarlar neden yeni hesaptan yapiyorsun bu isleri?? Soranida gormedim geride pek :D

Neden yeni hesap ?

Her yazısında kendisiyle çeliştiği için olabilir ,

Kendi hesabıyla insanların ailelerine soylarına soplarına kadar hakaret edip burada Töre , Gelenek , Görenek güttüğü için olabilir.

Bir de halüsinojen kullanımı zamanla şizofrenik psikozlara sebep olabiliyor. Yeni bir id oluşturmak istemiş olabilir.

HANBİRLİKLERİ
20-03-2017, 12:05
Merhaba;

Değerli forum müdavimleri, THE OTTOMANS , olarak yeni kurumsal,paylaşımcı, işlevsel,demokratik bir organizasyon yapısı oluşturmak amacı ile bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ışığında bir çalışma başlattık ve yürütüyoruz.

* Beğenmek/ benimsemek zorunda değilsiniz
* Katılmak zorunda değilsiniz
* Yorum yapmak mecburiyetiniz yok
* Yapılan hoşunuza gider dahil olursunuz gitmez yok sayarsınız

Kişinin temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde, Bilgi birikimimiz, yeteneklerimiz, kültürümüz dahilinde bir ferdi olduğumuz TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni bir oyun platformunda, kendi yöntemlerimiz ile temsil edeceğiz.En doğal ve Demokratik hakkımız ile.

THE OTTOMANS Organizasyonu, bu amaç için performans sergileyen hiç bir oluşum, birlik, organizasyon ile taraf değildir, olmayacakta. Ön yargısız salt tecrübelerimiz ışığında bu yolda emek harcayan performans veren tüm katılımcılar ile de nihai amacımız için her türlü ortak çabayı sarf edeceğiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni temsil etmek isteyen her bir travian gönüllüsü, özgür iradesi ile kendi felsefe ve bilgi birikime uyan, kendi kültürel alt yapısına uygun yapıda performans sergilesin, keza şahsına uygun bir organizasyon yok ise bireysel olarak performansını sergilesin, Final serveri hiç bir oyuncu yada yapının tekelinde değil.

Bizleri algılamaya çalışıp, algılayabilen, destek sağlayan, geliştirmek için istişarede bulunan tüm katılımcılara şimdiden TEŞEKKÜRLER. Algılamadan, Algılayamadan, Sadece laf olsun torba dolsun veya kişisel, içsel negatif duygularını paylaşmak zorunda hisseden, bir türlü egolarını yönetemeyen hiç bir forum takipçisi ve üyesi muhatabımız olmayacak, muhatap kabul edilmeyecektir.


travianda bu kadar kurumsallaşabilen bir birliğe daha rastlamamıştım
gerçekten denenebilir lakin oyun deneyiminiz nasıl
belirli başarılarınız vardır umarım

THE OTTOMANS
20-03-2017, 13:39
travianda bu kadar kurumsallaşabilen bir birliğe daha rastlamamıştım
gerçekten denenebilir lakin oyun deneyiminiz nasıl
belirli başarılarınız vardır umarım

THE OTTOMANS Organizasyonu var olan bir birlik değil. Bu organizasyon yapılan istişareler sonucunda sadece Final serverinde ekip olarak oynamak kesin ve değişmez ön şart ile , hep birlikte daha iyiyi nasıl yaparız amacı ile 0 dan kurulmakta.
TR serverlerde farklı organizasyon veya birliklerde oynayan üst düzey oyunculardan oluşan bir yeni yapılanmadır.
THE OTTOMANS Organizsyonu şöyleyiz, böyleyiz diyerek bir çağrı yada oyuncu toplamaya çalışan bir organizasyon değil.
THE OTTOMANS Kuralları İlk Günden Koyularak , Saygı ve sevgi çerçevesinde özveriyle TÜRKİYE başarısı için performans sergileyecek tüm oyuncuların organizasyonudur.
Tecrübesi katılımcılarının tecrübesine endekslidir.
Final serverinde oynamış veya oynamak isteyenlere, Ön gördüğümüz kural ve kaideler ile düşlediğimiz Kurumsal yapı budur.Buyrun pozitif katkı sağlayın öngöremediğimiz detaylarda yardımcı olun, Kurumsal, Güçlü bir organizasyon ile eleme ve final serverinde Kaliteli bir TURKISH FINAL TEAM olarak performan verelim demektedir.

HANBİRLİKLERİ
20-03-2017, 16:35
THE OTTOMANS Organizasyonu var olan bir birlik değil. Bu organizasyon yapılan istişareler sonucunda sadece Final serverinde ekip olarak oynamak kesin ve değişmez ön şart ile , hep birlikte daha iyiyi nasıl yaparız amacı ile 0 dan kurulmakta.
TR serverlerde farklı organizasyon veya birliklerde oynayan üst düzey oyunculardan oluşan bir yeni yapılanmadır.
THE OTTOMANS Organizsyonu şöyleyiz, böyleyiz diyerek bir çağrı yada oyuncu toplamaya çalışan bir organizasyon değil.
THE OTTOMANS Kuralları İlk Günden Koyularak , Saygı ve sevgi çerçevesinde özveriyle TÜRKİYE başarısı için performans sergileyecek tüm oyuncuların organizasyonudur.
Tecrübesi katılımcılarının tecrübesine endekslidir.
Final serverinde oynamış veya oynamak isteyenlere, Ön gördüğümüz kural ve kaideler ile düşlediğimiz Kurumsal yapı budur.Buyrun pozitif katkı sağlayın öngöremediğimiz detaylarda yardımcı olun, Kurumsal, Güçlü bir organizasyon ile eleme ve final serverinde Kaliteli bir TURKISH FINAL TEAM olarak performan verelim demektedir.

çok güzel bir açıklama olmuş tebrik ederim birliğinizi umarım wowu siz kurarsınız.

restart
24-03-2017, 01:21
Hazırlıklar nasıl gidiyor :)

THE OTTOMANS
24-03-2017, 06:10
Hazırlıklar nasıl gidiyor :)

Merhaba;

İlgi ve alakanız için teşekkürler, TR serverlerin de performans sergileyen 2016 finallere çeşitli sebepler ile iştirak etmeyen oyunculardan pozitif geri dönüşler almaktayız,İstişare toplantı ve görüşmelerimiz devam etmekte, 2017 finallerinde çok daha fazla kaliteli ve organize bir TÜRKİYE Oyun grubu olacağı şimdiden netleşti.

Özdemir
24-03-2017, 07:51
Elemeler ne zaman başlayacak?

HANBİRLİKLERİ
28-03-2017, 15:58
THE OTTOMANS
buraya 4 gündür yazı yazmamış ilginç bir sağlık sorunu felanmı başladı bu yazılardan sonra bilen varmı

Razor&Dante
28-03-2017, 23:50
Edit Akbayram..

THE OTTOMANS
31-03-2017, 13:06
Merhaba;
Cumanın hayr ve bereketi tüm inananların üzerine olsun..
https://youtu.be/tDnEt_CJcnU
Umulur ki aklınızı kullanırsınız....

Cihat zerger
01-04-2017, 21:10
Merhaba;
TÜRKİYE, Rusya, Fransa ve Almanya nın Seri Başı Olacağı Eleme Sunucuları HAZİRAN da Başlayacak. Katılacak Organizasyonlar Açıklanan Kesin Tarihe Göre Hazırlıkları Tamamlayabilir.

THE OTTOMANS
23-05-2017, 14:19
Merhaba;

http://blog.travian.com Tüm Katılımcılara Başarılar......
Geçtiğimiz Sezon Elde Etiğimiz Tecrübeler ve Bilgi Birikimiz İle Bu Yıl Finalde Zafer TÜRKİYE nin Olacak.....

THE OTTOMANS
24-05-2017, 20:45
Değerli Travian müdavimleri;

2017 Finalleri için süreç başladı, bu hafta içerisinde grup kuraları çekilir büyük ihtimal ile. Bir çok değerli oyuncu ve organizasyonun özel hazırlıkları var.
Geçen yıl elde ettiğimiz çok değerli tecrübeler ışığında, hepimizin hem fikir olduğu temel konu, tüm katılımcı ekiplerin senkronize olarak aynı eylemselliği sergilemesi sayesinde beklediğimiz galibiyeti alacağımızdı.

Eleme serverleri birden çok olduğu ve Final serveri ile 1 e 1 farklı mantalitede çalıştığından, Eleme sunucularından katılım hakkı kazanan organizasyonların tamamı veya en azından çoğunluğunun bir genel istişare kurulu ve tekil yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilmesi bizleri başarıya taşıyacaktır.

" Aynesidir İşi Kişinin " Deyişimizi düstur alarak. Eleme sunucularından, Final serverine minimum 150 Katılımcı ile devam edecek her bir organizasyonun başkanlarının katılacağı bir üst yönetim kurulu ile final serverinde sevk ve idareyi sağlamak en doğru yönetim tarzı olacaktır.

Genel yönetime katılmak ve söz hakkı kullanmak isteyen tüm organizasyonların bu minimum katılımcı sayısına ulaşmasını ön şart kabul ederek hazırlanılması en ideal ve adil yönetimin kurulmasını sağlayacaktır.

Shawn
24-05-2017, 21:10
Değerli Travian müdavimleri;

2017 Finalleri için süreç başladı, bu hafta içerisinde grup kuraları çekilir büyük ihtimal ile. Bir çok değerli oyuncu ve organizasyonun özel hazırlıkları var.
Geçen yıl elde ettiğimiz çok değerli tecrübeler ışığında, hepimizin hem fikir olduğu temel konu, tüm katılımcı ekiplerin senkronize olarak aynı eylemselliği sergilemesi sayesinde beklediğimiz galibiyeti alacağımızdı.

Eleme serverleri birden çok olduğu ve Final serveri ile 1 e 1 farklı mantalitede çalıştığından, Eleme sunucularından katılım hakkı kazanan organizasyonların tamamı veya en azından çoğunluğunun bir genel istişare kurulu ve tekil yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilmesi bizleri başarıya taşıyacaktır.

" Aynesidir İşi Kişinin " Deyişimizi düstur alarak. Eleme sunucularından, Final serverine minimum 150 Katılımcı ile devam edecek her bir organizasyonun başkanlarının katılacağı bir üst yönetim kurulu ile final serverinde sevk ve idareyi sağlamak en doğru yönetim tarzı olacaktır.

Genel yönetime katılmak ve söz hakkı kullanmak isteyen tüm organizasyonların bu minimum katılımcı sayısına ulaşmasını ön şart kabul ederek hazırlanılması en ideal ve adil yönetimin kurulmasını sağlayacaktır.

Hocam senin durum fena ciddi :)

ultrAslan
25-05-2017, 01:54
yardırr mürsell

Haci Vosvos
25-05-2017, 09:57
Ottomanstan 150 bilet çıkmaz.

THE OTTOMANS
25-05-2017, 13:55
Ottomanstan 150 bilet çıkmaz.

Kural her organizasyon için aynıdır, velevki öngörünüz gerçekleşti o zaman üst yönetim kurulunda THE OTTOMANS adına yönetici olmaz.
Bizlerde genel yönetimin kararlarını uygularız. İdeal bir yönetim oluşması alınan kararların bireysellikten muaf olması için 150 sayısı gayet iyi miktar. Böyle bir yönetimden çıkan kararların tartışılması ve uygulama aşamasında imtina edilmesini de ortadan kaldırmış oluruz.
THE OTTOMANS adına düşündüğünüz yeter sayıya ulaşamaz fikri bir çok organizasyon için geçerli. Bu organizasyonlarda kendi özerk yönetimlerinin kurup birlikte yeter sayıya ulaşarak üst yönetim bünyesinde olurlar. Bu sayede görev ve sorumluluklarda daha efektif paylaşılır, belirli kişilere yük binmez.

HANBİRLİKLERİ
25-05-2017, 14:36
Kural her organizasyon için aynıdır, velevki öngörünüz gerçekleşti o zaman üst yönetim kurulunda THE OTTOMANS adına yönetici olmaz.
Bizlerde genel yönetimin kararlarını uygularız. İdeal bir yönetim oluşması alınan kararların bireysellikten muaf olması için 150 sayısı gayet iyi miktar. Böyle bir yönetimden çıkan kararların tartışılması ve uygulama aşamasında imtina edilmesini de ortadan kaldırmış oluruz.
THE OTTOMANS adına düşündüğünüz yeter sayıya ulaşamaz fikri bir çok organizasyon için geçerli. Bu organizasyonlarda kendi özerk yönetimlerinin kurup birlikte yeter sayıya ulaşarak üst yönetim bünyesinde olurlar. Bu sayede görev ve sorumluluklarda daha efektif paylaşılır, belirli kişilere yük binmez.

reis kurumsal yazılarının koyu takipçisiyim aynen devam et lütfen :)

COF Kemal Başer
26-05-2017, 13:18
20-30 kişilik ekiplerin, hatta 5-10 oyuncu 20 multili birliklerin söz hakkı varmışçasına forumlarda atıp tutmaması için, icraat gösteremeyip bir de üstüne yolumuza taş koymaması adına güzel bir fikirdir.

150 bilet güzel rakam. Bu sayıda oyuncu getirenler finalde söz sahibi olur. 30-40 kişilik ekipler birleşip iyi bir oluşum sağlayabilir. Mümkünse içlerinden bir lider seçerler, o liderin de sözünü dinlerlerse ne ala.

O Lider arkadaş da final boyunca oyunla ilgilenip, sorunları çözümüne yönelik yardımcı olursa demeyin keyfimize.
Böylece tek adam algısı ortadan kalkar. Ben 300 kişi getiririm 2 kişilik oyum olur o ayrı :) 600 getiririm 4 oyum olur :D

Şaka bir yane, 4-5 tane bu şekilde ekip lideri olursa, görev dağılımı olur. Sorumluluk ve söz hakkı eşit olur.

Güzel bir fikir. Ama tüm konuşmada olan ve foruma yansıması gereken yansımamış Ottomans Bey :) Eksikleri dolduralım.

Razor&Dante
30-05-2017, 04:43
20-30 kişilik ekiplerin, hatta 5-10 oyuncu 20 multili birliklerin söz hakkı varmışçasına forumlarda atıp tutmaması için, icraat gösteremeyip bir de üstüne yolumuza taş koymaması adına güzel bir fikirdir.

150 bilet güzel rakam. Bu sayıda oyuncu getirenler finalde söz sahibi olur. 30-40 kişilik ekipler birleşip iyi bir oluşum sağlayabilir. Mümkünse içlerinden bir lider seçerler, o liderin de sözünü dinlerlerse ne ala.

O Lider arkadaş da final boyunca oyunla ilgilenip, sorunları çözümüne yönelik yardımcı olursa demeyin keyfimize.
Böylece tek adam algısı ortadan kalkar. Ben 300 kişi getiririm 2 kişilik oyum olur o ayrı :) 600 getiririm 4 oyum olur :D

Şaka bir yane, 4-5 tane bu şekilde ekip lideri olursa, görev dağılımı olur. Sorumluluk ve söz hakkı eşit olur.

Güzel bir fikir. Ama tüm konuşmada olan ve foruma yansıması gereken yansımamış Ottomans Bey :) Eksikleri dolduralım.
KIsfmet , bağane :D

THE OTTOMANS
31-05-2017, 03:51
Değerli Travian Müdavimleri;

12 Haziran 2017 Saat 13:00 da Başlayacak olan eleme serverin de http://tournament2017.travian.com/ Katılım kararını açıklayan diğer değerli TÜRK ekipleri ile birlikte -/+ Bölgesinde olacağız, bizler ile birlikte bu yolda olmayı arzu edenler ön kayıtlarını yapabilirler.
Server Kayıt Zamanlaması :
1-) Tam aksiyon içinde sürekli performans sergilemek isteyen üyelerimiz saat 13:00 de hesaplarını aktif etsinler.
2-) Aktif serverlerde performans sergilediği için kısmen elemeye asılacak üyelerimiz saat 14:00 / 14:30 sularında hesaplarını aktif etsinler.
3-) Çorbada tuzum olsun bir hesap bir hesaptır diye bu yolda bizlere destek sağlamak isteyenler ise saat 14:30 sonrasında hesaplarını aktif etsinler.

Performans sergilenecek eleme sunucusuna wow hedefiyle gitmekteyiz, bu bilinç çerçevesinde tüm gönüldaşlarımızı gazamıza katkıya bekliyoruz...........


Saygılarımızla....................

Haci Vosvos
31-05-2017, 04:22
haydi bakim başarılar bir def açarız bizde

THE OTTOMANS
06-06-2017, 23:02
Değerli Travian Gönüllüleri;
Forumda günlerdir gereksiz bir diyalog sürmekte, çoğu zamanda maksadı amacını aşan ifadeler ile sürekli "öteki" leştirme gayreti var.
Arkadaşlar geçmişin tecrübesi ile geleceğimizi kurgulamak hepimizin görevi, bizler geçmişten diğerleri diyerek bahsederek, yarınlarda "BİZ" olurken çok sancılar çeker keza ağır bedeller öderiz.
Eleme severleri ne çok kısa süre kaldı, bizler internasyonel sunucuda - /+ bölgesinde performans sergileyip katılım haklarını TR kotasından yemeden en fazla hesap ile final serverinde olacağız. Aynı felsefe ile bir grup dostumuzda Grup D ye geçecek. Grup C de zaten boş hak kalmayacağı malum. Final serverine hazırlanmak hoş seda entrikasız, dost meclisinde muhabbet isteyen her gönüllü ün başımızın üstünde yeri var.
Geçtiğimiz final serverinde domine ekip olan Rusya bizleri rakip görmedi önceki yılın hesabı için enerjisini DACİA ya kullandı grı ve sınır boylarında ki hariç feyk X dahi görmedi hesapların %75 i. Bu yıl çok çetin olacak çünkü rakip BİZ olacağız. Bunun içinde kuru kalabalıklara değil nitelikli çoğunluğa ihtiyacımız var. Aile olma bilincinde ferdi davranmayan genelin menfaatlerini şahsi menfaatinin önünde tutan mesai harcayan eli dilinden çok çalışan özverili bilinçli kadrolar ile ancak başarılı olabiliriz.
SAYGILARIMIZLA.....

Jolly Jokers
06-06-2017, 23:04
Değerli Travian Gönüllüleri;
Forumda günlerdir gereksiz bir diyalog sürmekte, çoğu zamanda maksadı amacını aşan ifadeler ile sürekli "öteki" leştirme gayreti var.
Arkadaşlar geçmişin tecrübesi ile geleceğimizi kurgulamak hepimizin görevi, bizler geçmişten diğerleri diyerek bahsederek, yarınlarda "BİZ" olurken çok sancılar çeker keza ağır bedeller öderiz.
Eleme severleri ne çok kısa süre kaldı, bizler internasyonel sunucuda - /+ bölgesinde performans sergileyip katılım haklarını TR kotasından yemeden en fazla hesap ile final serverinde olacağız. Aynı felsefe ile bir grup dostumuzda Grup D ye geçecek. Grup C de zaten boş hak kalmayacağı malum. Final serverine hazırlanmak hoş seda entrikasız, dost meclisinde muhabbet isteyen her gönüllü ün başımızın üstünde yeri var.
Geçtiğimiz final serverinde domine ekip olan Rusya bizleri rakip görmedi önceki yılın hesabı için enerjisini DACİA ya kullandı grı ve sınır boylarında ki hariç feyk X dahi görmedi hesapların %75 i. Bu yıl çok çetin olacak çünkü rakip BİZ olacağız. Bunun içinde kuru kalabalıklara değil nitelikli çoğunluğa ihtiyacımız var. Aile olma bilincinde ferdi davranmayan genelin menfaatlerini şahsi menfaatinin önünde tutan mesai harcayan eli dilinden çok çalışan özverili bilinçli kadrolar ile ancak başarılı olabiliriz.
SAYGILARIMIZLA.....

Osmanlı ne alaka ? Oyunu kazanırsak Türkiye adına kazanacağız Osmanlı adına değil bilgin olsun.

x-ray
06-06-2017, 23:10
Değerli Travian Müdavimleri;

12 Haziran 2017 Saat 13:00 da Başlayacak olan eleme serverin de http://tournament2017.travian.com/ Katılım kararını açıklayan diğer değerli TÜRK ekipleri ile birlikte -/+ Bölgesinde olacağız, bizler ile birlikte bu yolda olmayı arzu edenler ön kayıtlarını yapabilirler.
Server Kayıt Zamanlaması :
1-) Tam aksiyon içinde sürekli performans sergilemek isteyen üyelerimiz saat 13:00 de hesaplarını aktif etsinler.
2-) Aktif serverlerde performans sergilediği için kısmen elemeye asılacak üyelerimiz saat 14:00 / 14:30 sularında hesaplarını aktif etsinler.
3-) Çorbada tuzum olsun bir hesap bir hesaptır diye bu yolda bizlere destek sağlamak isteyenler ise saat 14:30 sonrasında hesaplarını aktif etsinler.

Performans sergilenecek eleme sunucusuna wow hedefiyle gitmekteyiz, bu bilinç çerçevesinde tüm gönüldaşlarımızı gazamıza katkıya bekliyoruz...........


Saygılarımızla....................

13 te açılmıyor 15 te bilgin olsun


Osmanlı ne alaka ? Oyunu kazanırsak Türkiye adına kazanacağız Osmanlı adına değil bilgin olsun.

Aynen öyle bazı insanlar hala idrak etmemekte direniyor .

Haci Vosvos
06-06-2017, 23:15
13 te açılmıyor 15 te bilgin olsunAynen öyle bazı insanlar hala idrak etmemekte direniyor .
Comx 13 te açılıyor

THE OTTOMANS
06-06-2017, 23:17
Osmanlı ne alaka ? Oyunu kazanırsak Türkiye adına kazanacağız Osmanlı adına değil bilgin olsun.

Sayın Katılımcı;
Genel prensip olarak polemikten uzak kalmaya özen göstermekteyiz.
THE OTTOMANS bir organizasyon ismidir, daha ötesi değil.
Victor kazanınca kim kazandı deniliyorsa veya Dacia kazanınca kim kazanmış sayılıyorsa biz kazandığımız da TÜRKİYE Kazanacak.

Jolly Jokers
06-06-2017, 23:20
Sayın Katılımcı;
Genel prensip olarak polemikten uzak kalmaya özen göstermekteyiz.
THE OTTOMANS bir organizasyon ismidir, daha ötesi değil.
Victor kazanınca kim kazandı deniliyorsa veya Dacia kazanınca kim kazanmış sayılıyorsa biz kazandığımız da TÜRKİYE Kazanacak.
Amacım polemik değil sadece Türkiye için giden oyuncuların Osmanlı birliği altında gitmesi üzücü.Ben her gruptan üyelik açıcam ve A takımında Rusların birliğinde takılıcam.Sonra bileti isteyen birine armağan edebilirim.

THE OTTOMANS
06-06-2017, 23:23
18453
Zaman için bilgi.